ГоловнаРух ветеранівПільги ветеранівДодаткові трудові гарантії інвалідів війни

Додаткові трудові гарантії інвалідів війни

disability diversity

Стаття 26. Випробування при прийняттi на роботу

При укладеннi трудового договору може бути обумовлене угодою сторiн випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказi (розпорядженнi) про прийняття на роботу. 

В перiод випробування на працiвникiв поширюється законодавство про працю. 

Випробування не встановлюється при прийняттi на роботу: осiб, якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв; молодих робiтникiв пiсля закiнчення професiйних навчально-виховних закладiв; молодих спецiалiстiв пiсля закiнчення вищих навчальних закладiв; осiб, звiльнених у запас з вiйськової чи альтернативної (невiйськової) служби; iнвалiдiв, направлених на роботу вiдповiдно до рекомендацiї медико-соцiальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийняттi на роботу в iншу мiсцевiсть i при переведеннi на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю, а також в iнших випадках, якщо це передбачено законодавством.

 

Стаття 55. Заборона роботи в нiчний час

Забороняється залучення до роботи в нiчний час: 

1) вагiтних жiнок i жiнок, що мають дiтей вiком до трьох рокiв (стаття 176); 
2) осiб, молодших вiсiмнадцяти рокiв (стаття 192); 
3) iнших категорiй працiвникiв, передбачених законодавством. 

Робота жiнок в нiчний час не допускається, за винятком випадкiв, передбачених статтею 175 цього Кодексу. Робота iнвалiдiв у нiчний час допускається лише за їх згодою i за умови, що це не суперечить медичним рекомендацiям (стаття 172).

 

Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робiт

Залучення iнвалiдiв до надурочних робiт можливе лише за їх згодою i за умови, що це не суперечить медичним рекомендацiям (стаття 172).

 

Стаття 172. Застосування працi iнвалiдiв


У випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноважений ним орган покладається обов'язок органiзувати навчання, переквалiфiкацiю i працевлаштування iнвалiдiв вiдповiдно до медичних рекомендацiй, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пiльговi умови працi. 

Залучення iнвалiдiв до надурочних робiт та робiт у нiчний час без їх згоди не допускається (статтi 55, 63).

 

СХЕМА: відкрити додаткові трудові гарантії інвалідів війни для збереження та друку 3-Dodatkov-plgi-nvaldv-vyni.pdf.

jooble