ГоловнаКорисні матеріалиВійськові знанняДовідникиКомісії з надання статусу учасника бойових дій

Комісії з надання статусу учасника бойових дій

35По всім питанням із затримкою надання статусу звертатись за контактами, що надані у документі. 

СХЕМА: відкрити "Комісії з надання статусу учасника бойових дій" для перегляду, збереження та друку

 

На сьогодні близько 7 тис. людей отримало статус учасника бойових дій. Тобто схема отримання такого статусу вже є добре налагодженою, та проблем не повинно виникати. Для Вашої зручності, всю інформацію буде розміщено у форматі питання-відповідь.

ЯКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПОРЯДОК НАДАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ?

•    Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Відповідно до цього Закону, учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники  Збройних  Сил  України,  Національної гвардії України, Служби   безпеки  України,  Служби  зовнішньої  розвідки  України, Державної    прикордонної    служби   України,   особи   рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх  справ  України,  Управління державної охорони України, Державної   служби  спеціального  зв’язку  та  захисту  інформації України,  інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,  забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах    антитерористичної    операції,   а   також   працівники підприємств,   установ,   організацій,  які  залучалися  та  брали безпосередню  участь  в  антитерористичній  операції  в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.
•    Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення». Відповідно до цієї Постанови, статус учасника бойових дій надається:

  • військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції (підпункт 1 пункту 2);
  • працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення (підпункт 2 пункту 2).
    Райони проведення антитерористичної операції затверджуються Кабінетом міністрів України.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ?

Перелік необхідних документів зазначений у Постанові Кабінету міністрів України, що згадувалась вище:

– Довідка про безпосередню участь особи у антитерористичній операції, видана військовою частиною (зразокдовідки 1 розміщений в кінці Постанови);

– Документи про направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення: витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень (найкраще подавати виділені жирним документи);

– Копія першої сторінки паспорта (для уникнення виникнення помилок при написанні імені, прізвища).

ЩО РОБИТИ З ЦИМИ ДОКУМЕНТАМИ?

Для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в підпункті 1 пункту 2 Порядку, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення зобов’язані подати на розгляд комісій, утворених у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах (далі – комісія), у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки (зразок додається), наведеною нижче, та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Відповідна комісія розглядає подані документи, та у місячний строк приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій, або про повернення документів на доопрацювання. Відмову комісії про надання статусу учасника бойових дій можна оскаржити у суді.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО КОМАНДИР НЕ ПОДАВ ДОКУМЕНТИ?

Якщо командир не подав документи, особа, звільнена з військової служби, може сама звернутись до Міжвідомчої комісії, та подати документи (перелік необхідних документів передбачений вище).

Всі копії документів повинні бути завірені підписом командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), установи, закладу та скріплені гербовою печаткою.

Особи, які звільнені з військової служби, подають документи через обласні військові комісаріати, та через міський військовий комісаріат м. Києва.

Варто зазначити, що законодавством встановлюються вимоги до документів, які подаються. Тому, щоб мінімізувати ризики повернення документів на доопрацювання, простежте, щоб документи відповідали наступним вимогам: всі документи, які подаються до комісії Міністерства оборони України з питань визначення учасників бойових дій передаються до архівних установ України для тривалого (до 50 років включно) зберігання у повному обсязі на державне зберігання. Для їх оформлення використовувати аркуші паперу формату А4 (210×297 міліметрів). Документи повинні мати поля: не менше 30-35 міліметрів — ліве; 10-15 міліметрів — праве; 20-25 міліметрів верхнє та нижнє.

ЯКЩО Я НЕ БРАВ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ, А БУВ ЗАЛУЧЕНИЙ ЯК ПРАЦІВНИК?

Підставою для надання статусу учасника бойових дій працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення є:

• подання документів про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень), а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження.

Тобто подаються практично ті ж документи: довідка (зразок довідки 2 розміщений в кінці Постанови), витяг з наказу, копія документів про відрядження, копія першої сторінки паспорту.

ЯКЩО У МЕНЕ НЕМАЄ ЖОДНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ Б ПІДТВЕРДЖУВАЛИ УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ?

Відповідно до Наказу Міністра оборони України «Про затвердження Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України» від07.05.2015  № 200 рішення щодо визнання громадян учасниками бойових дій можуть прийматись комісією на підставі документів:

•    довідок відповідного періоду, підписаних і завірених печаткою;
•    партизанського квитка;
•    посвідчення учасника підпілля;
•    посвідчення до знака «За разминирование»;
•    грамот, фотографій (оригіналів);
•    газетних матеріалів того періоду, який потребує підтвердження;
•    історичних довідок, документів та інших архівних матеріалів;
•    документів потрібного періоду, де зазначені прізвище, ім’я та по батькові заявника;
•    партійних документів, які підтверджують службу чи роботу заявника у відповідний період;
•    інших документів, на підставі яких можливо зробити достовірний висновок про участь у бойових діях або розмінуванні (траленні бойових мін);

для військовослужбовців, які були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії, та для військовослужбовців постійного складу (особовий склад національного контингенту чи персоналу):
•    витягу з наказу (по особовому складу) Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача виду Збройних Сил України відповідно про призначення на посаду в частину, яка перебуває у складі національного контингенту;
•    витягу з відповідного розділу особової справи військовослужбовця про проходження військової служби у складі національного контингенту чи персоналу;
•    довідки про проходження військової служби у складі національного контингенту чи персоналу;

для військовослужбовців, які перебували у відрядженні:
•    рішення Міністра оборони України або начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України про відрядження;
•    витягу з наказу по стройовій частині відповідного командира (начальника) про направлення у відрядження;
•    копії посвідчення про відрядження з відповідними відмітками про прибуття та вибуття;

для військовослужбовців, які брали участь у розмінуванні або траленні бойових мін:
•    витягу з наказу командира військової частини про призначення до групи розмінування (тралення бойових мін);
•    витягу з наказу командира військової частини про виїзд у складі групи на розмінування (тралення бойових мін);
•    акта на виконання робіт із розчистки місцевості (територіальних і нейтральних вод) від вибухонебезпечних речовин (бойових мін);

для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції:
•    довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
•    витяги з наказів, директив, розпоряджень; журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень;
•    посвідчення про відрядження;
•    матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень.

За відсутності через незалежні від заявника причини необхідних документів, які підтверджують його право на отримання статусу учасника бойових дій, дозволяється брати до уваги показання свідків (не менше двох), які в період, що потребує підтвердження, проходили військову службу чи працювали разом із заявником.

Юристи фірми Che Lawyers відчувають свій громадянський обов’язок перед державою, та її захисниками, тому ми надаємо безкоштовні консультації та допомогу в отриманні статусу учасника бойових дій.

За текстовий матеріал подяка юристам фірми Che Lawyers

jooble