Головна

Право на першочергове обслуговування

22
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.
Постанова від 16 лютого 1994 р. N 94

Про порядок надання пільг, передбачених
Законом України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту"


СХЕМА: відкрити пільгу "Право на першочергове обслуговування"
14-Pershochergove-obslugovuvannya.pdf
для перегляду, збереження та друку.


 
На виконання постанови Верховної Ради України від 22 жовтня
1993 р. "Про введення в дію Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3552-12 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що передбачені Законом України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
пільги щодо оплати житла та комунальних послуг надаються
ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, і особам, на яких поширюється чинність зазначеного
Закону, незалежно від того, хто є наймачем і яка форма власності
житлового фонду, з урахуванням членів їх сім'ї, які проживають
разом з ними, виходячи із встановлених чинним законодавством норм
житла та розміру плати за користування ним. До комунальних послуг належать: водопостачання, включаючи
постачання привізною водою для господарсько-побутових потреб;
гаряче водопостачання; користування тепловою енергією; вивезення
побутових відходів; водовідведення, включаючи обслуговування
вигрібних ям загального та особистого користування в садибах
житлових будинків; газ, у тому числі зріджений, що
використовується для опалення житлових приміщень, підігріву води
в будинках, які не мають централізованого гарячого
водопостачання; користування електроенергією. Пільги щодо плати за користування електроенергією в гаражах,
дачних будинках і на садових ділянках не надаються, за винятком,
коли споруди знаходяться на присадибних ділянках за місцем
проживання.

( Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 733 ( 733-94-п ) від 21.10.94 )

2. Пільги щодо абонементної плати за користування квартирним
телефоном і погодинної оплати місцевих розмов надаються за умови
перейменування абонемента на особу, яка має право на пільги, з дня
її звернення.
3. Пільги на безплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним
транспортом загального користування (за винятком таксі) в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів
надаються незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги. Пільги на проїзд залізничним, водним, повітряним, міжміським
автомобільним транспортом можуть надаватися на території інших
держав, якщо укладено відповідні міждержавні договори (угоди).
4. Інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ), надається право на позачергове забезпечення
продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими
товарами підвищеного попиту відповідно до переліку і норм,
встановлених Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями. Першочергове обслуговування учасників бойових дій, учасників
війни, осіб, на яких поширюється чинність зазначеного Закону,
підприємствами, установами й організаціями служби побуту,
громадського харчування, торгівлі, житлово-комунального
господарства, міжміського транспорту, а також у
лікувально-профілактичних закладах, аптеках здійснюється незалежно
від форми власності. Інваліди війни та особи, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, обслуговуються цими закладами
позачергово. Для продажу зазначеним особам продовольчих і промислових
товарів створюються спеціальні салони-магазини, секції, відділи та
інші види пільгового торговельного обслуговування.
5. Пільга на позачергове влаштування до закладів соціального
захисту населення, а також на обслуговування службами соціального
захисту населення вдома надається за висновками медичних закладів
особам, які потребують постійного стороннього догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування їм
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом. Рішення про
відшкодування витрат приймають районні (міські) відділи
соціального захисту населення. Для призначення відшкодування таких витрат до відділу
соціального захисту населення за місцем проживання подаються: заява; довідка, видана житлово-комунальною організацією, а в
населених пунктах, де їх немає, - відповідними Радами народних
депутатів, про склад сім'ї та умови проживання заявника (за
встановленою формою); висновок медичного закладу за місцем проживання про наявність
медичних показань чи протипоказань (їх характер і тривалість) для
влаштування до стаціонарного закладу відповідного профілю та
взяття на обслуговування службами соціального захисту населення
вдома. Рішення про відшкодування зазначених витрат приймається у
15-денний термін з дня подання заінтересованою особою заяви з
усіма необхідними документами. Розмір відшкодування становить до
25 відсотків посадового окладу соціального працівника. Конкретні розміри відшкодування витрат встановлюються з
урахуванням стану здоров'я особи, яка потребує догляду, обсягу
соціального обслуговування та умов проживання (міська або сільська
місцевість, наявність або відсутність комунально-побутових
зручностей, транспортної мережі та ін.). Виплата призначається на термін від 1 до 6 місяців і
провадиться щомісячно органами соціального захисту населення за
місцем проживання особи, яка потребує догляду. У разі відмови такої особи у влаштуванні до закладів
соціального захисту населення чи обслуговуванні службами
соціального захисту населення вдома відшкодування витрат,
пов'язаних з доглядом, не провадиться. Виявлення, облік, обстеження умов життя осіб, які потребують
догляду, проводиться районними відділами соціального захисту
населення.
5-1. Пільги щодо користування поліклініками та госпіталями у
разі зміни місця роботи ветеранами війни та особами, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), надаються медичними
закладами, до яких були прикріплені зазначені особи на час набуття
відповідного статусу.

jooble