ГоловнаРух ветеранівПільги ветеранівПротезування в Україні та за кордоном

Протезування в Україні та за кордоном

28СХЕМА: відкрити"Протезування в Україні та за кордоном" для перегляду, збереження та друку

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И           «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.36 ) Цей Закон  відповідно  до  Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає основні засади створення правових, соціально-економічних, організаційних   умов  для  усунення  або  компенсації  наслідків, спричинених  стійким  порушенням  здоров'я, функціонування системи підтримання    інвалідами   фізичного,   психічного,   соціального благополуччя,  сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності.

 {  Преамбула  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 4213-VI ( 4213-17 ) від 22.12.2011 } 

Р о з д і л  V             СКЛАДОВІ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

Стаття 25. Форми реабілітаційних заходів 

     Основними формами реабілітаційних заходів є: 

      надання реабілітаційних послуг; 

      забезпечення технічними  та  іншими  засобами   реабілітації, 

виробами медичного призначення; 

      матеріальне забезпечення. 

      Реабілітаційні послуги надаються інвалідам, дітям-інвалідам в установах і закладах системи реабілітації  інвалідів,  а  також  у разі потреби за місцем проживання інваліда, дитини-інваліда. 

      Для забезпечення  догляду  за інвалідом,  дитиною-інвалідом з важкими формами інвалідності у разі тимчасової  відсутності  осіб, які доглядають за ним (під час хвороби, відпустки, у вихідні дні), органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування створюють відділення тимчасового перебування інвалідів,  дітей-інвалідів при установах соціального обслуговування, реабілітаційних установах, а також можуть створювати будинки тимчасового перебування інвалідів. 

      Порядок здійснення   реабілітаційних   заходів   визначається Кабінетом  Міністрів  України  за  поданням  центрального   органу виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сферах  трудових  відносин,  соціального  захисту населення, інших центральних органів виконавчої влади в межах їх повноважень. 

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України

від 1 жовтня 2014 р. № 518

Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

ПОРЯДОК
протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм безоплатного забезпечення військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до закону військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції; працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, та осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі її проведення у складі добровольчих формувань, що утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі - учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок), за бюджетною програмою “Протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, а також регенерація для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок” протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності шляхом надання їм грошової допомоги та безготівкового перерахування коштів:

підприємству, яке відповідає кваліфікаційним вимогам, що визначені Мінсоцполітики, та на якому здійснюватиметься протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями, заміна приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності (далі - вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

закордонним підприємству, установі, організації, в яких здійснюватиметься протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, заміна приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні (далі - закордонні надавачі спеціалізованої допомоги), учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

на рахунок учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, для оплати вартості проїзду, проживання та харчування його та супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

протезно-ортопедичні вироби підвищеної функціональності - вироби, які забезпечують безпечне і надійне функціонування, мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики і дають можливість учасникам антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями, вести активний спосіб життя (заняття спортом, туризм тощо), забезпечувати догляд за дітьми та особами, які втратили працездатність;

новітні технології - технологічні процеси, які не впроваджені в Україні до 2015 року, в тому числі щодо застосування конструкції протезів кінцівок та ортезів, що дають змогу комп’ютерного управління виробом та програмування його параметрів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України“Про реабілітацію інвалідів в Україні”та“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

3. Для забезпечення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство за бажанням подає до Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) інформацію про застосування новітніх технологій, сертифікати про навчання спеціалістів та дані про осіб, яким проводилося протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями.

4. Право на отримання грошової допомоги на протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, однієї кінцівки за кордоном може бути використано учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, лише один раз.

Розмір грошової допомоги на протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, однієї кінцівки без урахування податку на додану вартість не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на момент укладення договору.

Розмір грошової допомоги на заміну приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, без урахування податку на додану вартість не може перевищувати 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на момент укладення договору.

У разі перевищення зазначеної вартості може бути здійснено доплату різниці за рахунок власних коштів учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законного представника чи інших не заборонених законодавством джерел шляхом перерахування відповідних коштів на спеціальний рахунок Служби, відкритий у державному банку або Казначействі, для їх подальшого перерахування закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги. У такому разі тристоронній письмовий договір, зазначений упункті 13цього Порядку, укладається Службою тільки після перерахування на її рахунок суми, що не вистачає для протезування та/або ортезування за кордоном.

5. Розгляд документів щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється експертною групою, утвореною при Службі.

Положення про експертну групузатверджується Мінсоцполітики за поданням Служби, а її персональний склад - Службою.

Медичні показання до протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, визначаються згідно з функціональними можливостями учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, та на підставі переліку діагнозів відповідно до кваліфікаційних шифрів технічних та інших засобів реабілітації, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

6. Первинне протезування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством на строк, необхідний для формування кукси (від одного до дванадцяти місяців).

У разі потреби за рішенням експертної групи учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, може бути направлений на підготовку до протезування за кордоном у реабілітаційне відділення клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності або в стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного і складного протезування та ортезування вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства.

7. Експертна група приймає рішення щодо доцільності протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, в якому обов’язково зазначається інформація про:

навики користування первинним протезом учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

можливість протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством, обґрунтування обраної новітньої технології, врахування досвіду її застосування в аналогічних випадках (у разі ампутації кінцівок), обґрунтування обраної комплектації протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності, його сервісне та післягарантійне обслуговування на території України, заміну приймальної гільзи (куксоприймача), післягарантійний ремонт цих виробів;

можливість протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, закордонним надавачем спеціалізованої допомоги (у тому числі в Україні), розмір грошової допомоги для протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, на оплату витрат, зазначених в абзацахтретьомуічетвертомупункту 1 цього Порядку, необхідність супроводження учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, а також обґрунтування обраної технології виготовлення, яка відсутня в Україні, порівняння з технологіями виготовлення інших держав, врахування досвіду роботи закордонного надавача спеціалізованої допомоги за вказаною технологією, обґрунтування обраної комплектації протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності, його сервісне та післягарантійне обслуговування, забезпечення технічної можливості закордонним надавачем спеціалізованої допомоги заміни приймальної гільзи (куксоприймача) на території України.

8. Рішення щодо доцільності протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, в Україні або за кордоном, вибору технологій виготовлення, закордонного надавача спеціалізованої допомоги, розміру грошової допомоги на оплату витрат, зазначених у пункті 9 цього Порядку, а також (у разі потреби) збільшення встановленого розміру грошової допомоги (але не більш як у 2 рази) приймається експертною групою з урахуванням обсягу бюджетних призначень, передбачених на зазначені цілі.

Організація протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні

9. Грошова допомога, пов’язана з безоплатним забезпеченням протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, включає оплату витрат на:

протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, заміну приймальної гільзи (куксоприймача) та їх післягарантійний ремонт;

проїзд (крім квитків 1 класу та бізнес-класу), проживання (крім номерів підвищеної комфортності) та харчування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.

Витрати на проживання та харчування не можуть перевищувати сум витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначених удодатку 1до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488).

10. Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, за кордоном, вибору технологій та закордонного надавача спеціалізованої допомоги учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представник повинен подати особисто або надіслати поштою до Служби:

1) заяву;

2) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

3) копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

4) направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно доПорядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321, яке учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, отримують у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органі міської, районної у місті (крім мм. Києва та Севастополя) ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання (перебування);

5) рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;

6) довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);

7) витяг з історії хвороби;

8) фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 25 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою).

У разі коли до заяви додаються не всі документи, зазначені у цьому пункті, Служба повідомляє у триденний строк учасникові антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законному представникові про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі (у разі надсилання документів поштою), або дата їх фактичного отримання Службою (у разі особистого подання).

11. Під час строку, встановленого абзацом десятим пункту 10 цього Порядку, Служба опрацьовує питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснює пошук технологій виготовлення, які відсутні в Україні, закордонних надавачів спеціалізованої допомоги, що застосовують такі технології, а також з’ясовує з такими надавачами конструкцію та комплектацію виробу.

12. Протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції здійснюється закордонним надавачем спеціалізованої допомоги у разі відсутності в Україні спеціалістів, які мають відповідну кваліфікаційну підготовку і позитивний практичний досвід виготовлення конструкцій (технологій) таких виробів.

13. Служба укладає із закордонним надавачем спеціалізованої допомоги і учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законним представником тристоронній письмовий договір, в якому визначаються умови надання такому учасникові грошової допомоги та безготівкового перерахування коштів закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги і подальшого гарантійного обслуговування виробів, надання закордонним надавачем спеціалізованої допомоги технічного опису конструкції та комплектації виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, надання інформації про етапи протезування, технології виготовлення, застосовування комп’ютерної діагностики та моделювання, необхідні види робіт під час підготовки, навчання користуванню таким виробом, навчання ходінню на остаточній конструкції у разі протезування нижніх кінцівок, відповідальність сторін, а також надання закордонним надавачем спеціалізованої допомоги акта виконаних робіт.

Виріб підвищеної функціональності, що виготовлений закордонним надавачем спеціалізованої допомоги, видається на 4,5 року.

Для оплати проїзду, проживання та харчування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном Служба перераховує кошти на рахунок такого учасника або закордонного надавача спеціалізованої допомоги відповідно до умов договору.

Для остаточного розрахунку учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представник подає протягом 10 робочих днів після повернення із-за кордону Службі відповідні підтверджуючі документи.

14. Для заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасник антитерористичної операції подає до Служби відповідну заяву.

Служба письмово звертається до закордонного надавача спеціалізованої допомоги, яким здійснено протезування та/або ортезування, щодо подальшої експлуатації виробу.

Заміна приймальної гільзи та післягарантійний ремонт здійснюються на підставі рішення експертної групи та відповідного договору, укладеного Службою і закордонним надавачем спеціалізованої допомоги, за кордоном або за згодою учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, в офіційному представництві закордонного надавача спеціалізованої допомоги чи на іншому підприємстві на території України.

15. Служба після отримання від закордонного надавача спеціалізованої допомоги технічного опису конструкції та комплектації протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, встановленого учасникові антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, вносить інформацію про протезування та/або ортезування, заміну приймальної гільзи та післягарантійний ремонт згідно з цим Порядком до централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Організація протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями

16. Забезпечення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється за цінами, встановленими Мінсоцполітики.

Оплата витрат, пов’язаних із заміною приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійним ремонтом, здійснюється за фактичними витратами згідно з актами виконаних робіт.

17. Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство подає до Служби такі документи:

1) обґрунтування необхідності протезування та/або ортезування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями;

2) калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності із зазначенням трудових та матеріальних витрат, затверджену підприємством;

3) рішення комісії вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства або лікаря клініки Українського науково-дослідного інституту протезування щодо необхідності протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями;

4) копію заяви учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, про забезпечення виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями;

5) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

6) копію документа, що підтверджує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб ѕ платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

7) копію направлення учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

8) рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;

9) довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність).

Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 10 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою).

18. Служба укладає з вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством і учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законним представником тристоронній письмовий договір, в якому визначаються умови надання такому учасникові грошової допомоги та безготівкового перерахування коштів вітчизняному протезно-ортопедичному підприємству і подальшого гарантійного обслуговування, надання ним технічного опису конструкції та комплектації протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями, відповідальність сторін.

19. Для заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство подає до Служби обґрунтування необхідності виконання таких робіт та копію відповідної заяви учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.

Служба протягом 10 робочих днів опрацьовує матеріали та вносить їх на розгляд експертної групи.

Заміна приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійний ремонт здійснюються вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством на підставі рішення експертної групи та відповідного договору.

20. Служба після отримання від вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства акта виконаних робіт вносить інформацію про видачу протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, до централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Перерахування коштів для здійснення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні

21. Головним розпорядником коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, а також регенерація для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок” (далі - бюджетні кошти), є Мінсоцполітики, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Служба.

За рахунок бюджетних коштів здійснюється оплата банківських послуг, у тому числі під час конвертації валюти.

22. Відповідно до рішення Мінсоцполітики може передбачатися попередня оплата на строк не більше трьох місяців для забезпечення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.

23. Оплата вартості заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу, яким забезпечено учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється шляхом перерахування Службою коштів закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги та/або вітчизняному протезно-ортопедичному підприємству на підставі актів виконаних робіт із забезпечення протезно-ортопедичним виробом підвищеної функціональності, заміни приймальної гільзи (куксоприймача) або здійснення післягарантійного ремонту, в тому числі за новітніми технологіями.

Оплата вартості первинного протезування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів Фондом соціального захисту інвалідів вітчизняному протезно-ортопедичному підприємству.

24. Операції, пов’язані з перерахуванням і використанням бюджетних коштів, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань здійснюються в установленому законодавством порядку.

До грошової допомоги, зазначеної впункті 1цього Порядку, що надається учасникові антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, не включаються витрати на оплату банківських послуг.

Для оплати вартості протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, можуть використовуватися кошти фізичних і юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел.

25. Мінсоцполітики за поданням Служби подає Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання бюджетних коштів.

26. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

27. Порядок регенерації для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затверджується Мінсоцполітики.

{Порядок в редакції Постанови КМ№ 172 від 24.02.2016}

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України

від 5 квітня 2012 р. № 321 

Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів

ПОРЯДОК
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення

{У тексті Порядку слова “місцевий орган праці та соціального захисту населення” у всіх відмінках і формах числа замінено словами “орган соціального захисту населення” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

 

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм:

безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту.

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Особи, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а ті, що не підлягають забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, - згідно з цим Порядком на підставі довідки територіального відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про відмову у забезпеченні зазначеними засобами.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

2. До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення через структурні підрозділи соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - органи соціального захисту населення), належать:

{Абзац перший пункту 2 в редакціїПостанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Інваліди та діти-інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації (далі - індивідуальна програма). Зазначеними засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються також діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату (далі - діти віком до 18 років).

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезно-ортопедичними виробами.

{Абзацдев’ятийпункту 2 в редакціїПостанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

Жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

{Абзац десятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці та працівники МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також мирні громадяни, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень (далі - постраждалі внаслідок антитерористичної операції), забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій чи висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

3. Інваліди, діти-інваліди, діти віком до 18 років, а також ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони, особи похилого віку, жінки після мастектомії, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та з вродженими вадами молочних залоз, постраждалі внаслідок антитерористичної операції (далі - інші особи) мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до Законів України“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”,“Про охорону дитинства”,“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,“Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”,“Про реабілітацію інвалідів в Україні”,“Про загальну середню освіту”і“Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

4. Інваліди, діти-інваліди, інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.

5. Технічні та інші засоби реабілітації, призначені для безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету, виготовляються, постачаються і ремонтуються підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики (далі - підприємства).

Перелік підприємств визначається зазначеним Міністерством.

{Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

6. Днем отримання технічного та іншого засобу реабілітації вважається день видачі його у користування інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі, їх законним представникам, а у разі надсилання поштою - день, наведений у повідомленні про його вручення. Зазначена дата вноситься до централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних).

7. Медичні показання до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації визначають для:

інвалідів - медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК) з оформленням індивідуальної програми;

дітей-інвалідів та інших осіб, за виключенням постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, - лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛКК) або клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі - клініка УкрНДІпротезування) з оформленням відповідного висновку;

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

дітей-інвалідів, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними, які керуються супроводжуючою особою, з приводом, який приводиться в рух електричним двигуном; кріслами колісними з електричним приводом та ручним керуванням на задні колеса; кріслами колісними з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса), та з 14 років (для забезпечення кріслами колісними з електричним приводом та ручним керуванням на передні колеса (дорожні); кріслами колісними з електричним приводом та сервокеруванням на передні колеса (дорожні) - ЛКК з оформленням відповідного висновку;

{Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, - військово-лікарські комісії (далі - ВЛК) з оформленням відповідного рішення чи ЛКК з оформленням відповідного висновку.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

Медичні показання визначаються на підставі переліку діагнозів відповідно до класифікаційних шифрів зазначених засобів, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

8. Підставою для забезпечення інвалідів по слуху та дітей-інвалідів по слуху мобільними телефонами є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по слуху.

Інваліди по слуху та діти-інваліди по слуху віком від 7 років забезпечуються мобільними телефонами для письмового спілкування. Для інвалідів по слуху старше 60 років мобільні телефони повинні бути обладнані викликом “SOS”.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

9. Інваліди I і II групи по зору та діти-інваліди по зору віком від 14 років забезпечуються годинниками (електронними - діти віком від 6 років), аудіоплеєрами.

Інваліди I групи по зору та діти-інваліди по зору віком від 6 років забезпечуються палицями тактильними.

Підставою для забезпечення інвалідів по зору та дітей-інвалідів по зору засобами реабілітації, зазначеними у цьому пункті, є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по зору.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

10. На підставі висновку МСЕК, що підтверджує інвалідність по зору, забезпечуються диктофонами інваліди I і II групи по зору з числа студентів та слухачів навчальних закладів I-IV рівня акредитації, осіб, які працюють на посадах керівників та їх заступників, а також юристів, журналістів, педагогів. Інші спеціалісти можуть бути забезпечені диктофонами за наявності такого висновку та рішення комісії, утвореної Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, до складу якої входить представник громадської організації інвалідів по зору.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

11. Позачергово забезпечуються магнітофонами інваліди I і II групи по зору, які є постійними відвідувачами бібліотеки.

12. Ліжками з ручним регулюванням або з електричним приводом та протипролежневими матрацами забезпечуються інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти-інваліди з числа постійно лежачих, що підтверджується відповідним записом в індивідуальній програмі чи висновком ЛКК, рішенням ВЛК. Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти-інваліди (з числа постійно лежачих), які забезпечуються протипролежневими матрацами, не забезпечуються протипролежневими подушками.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

13. Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти-інваліди, позачергово - інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з вродженими вадами молочних залоз у разі первинного протезування.

Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти-інваліди пріоритетно забезпечуються взуттям на протези нижніх кінцівок, взуттям на ортези (апарати, тутори) нижніх кінцівок та ортопедичним взуттям при таких патологіях нижніх кінцівок:

різко виражена деформація стопи - варусна, вальгусна (з (або без) розпластаністю переднього відділу стопи, відхиленням першого пальця III-IV ступеня), наявність молоткоподібних пальців;

різниця у довжині нижніх кінцівок більш як 3 сантиметри - для дорослих, більш як 2 сантиметри - для дітей;

слоновість, набряки внаслідок хронічного лімфостазу нижніх кінцівок, гігантизм (за умови наявності перевищення співвідношення обхвату в пучковій частині стопи (перетин 0,72/0,68) над довжиною стопи (L) більш як 20 міліметрів та перевищення параметрів обхвату гомілки більш як 400 міліметрів - для взуття для дітей та більш як 500 міліметрів - для взуття для дорослих);

вроджена клишоногість і плосковальгусна установка стоп у дітей II-III ступеня;

неврологічні захворювання, що призводять до деформації стоп та суглобів усіх видів деформації;

облітеруючий ендартеріїт (атеросклероз) однієї або двох ніг III ступеня за наявності трофічних виразок;

ампутація стопи за Лісфранком, Шопаром, Горанжо;

різниця у довжині стоп (2 сантиметри і більше);

деформація стопи, що потребує виготовлення взуття на індивідуальному ортопедичному копилі (за гіпсовим зліпком або ортопедичному копилі, припасованому до індивідуальних вимог пацієнта);

падаюча стопа.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

14. У разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа своєчасно не звернулися із заявою про заміну технічного та іншого засобів реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, зазначені засоби за пропущений період не видаються.

{Абзац другий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

{Абзац третій пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

{Абзац четвертий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

{Абзац п'ятий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

Облік та звітність

15. Облік інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - облік), ведуть органи соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання осіб.

Орган соціального захисту населення має право взяти на облік в установленому Мінсоцполітикипорядкуінваліда, дитину-інваліда, іншу особу за їх фактичним місцем проживання, перебування.

16. Для взяття на облік інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законні представники подають органу соціального захисту населеннязаявуза формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - заява про взяття на облік).

Разом із заявою про взяття на облік пред'являються такі документи інваліда, дитини-інваліда, іншої особи:

паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів - висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

індивідуальна програма (для інваліда та дитини-інваліда) або висновок ЛКК (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється інвалідами для забезпечення спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 8-10 цього Порядку);

{Абзац п'ятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

рішення ВЛК чи висновок ЛКК для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність;

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

довідка з органів внутрішніх справ про невчинення кримінальних правопорушень (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

довідка, що підтверджує місце проживання/перебуваня безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

довідка з місця роботи, служби або навчання інваліда та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей-інвалідів, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

Законний представник інваліда, дитини-інваліда, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.

Для взяття на облік інвалідів по зору, слуху з числа членів УТОС, УТОГ до органу соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням інваліда може звернутися керівник первинної організації відповідного товариства, який повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження.

16-1. Якщо в інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або їх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 16 цього Порядку, орган соціального захисту населення перевіряє дані про інваліда, дитину-інваліда, іншу особу у банку даних, а за відсутності їх у банку даних - надсилає запит до відповідних органів щодо витребування необхідних документів за зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції, а у разі переселення таких осіб з тимчасово окупованої території сприяє в отриманні за місцем фактичного проживання (перебування):

1) висновку МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів - висновок ЛКК) та індивідуальної програми - у відповідних закладах охорони здоров’я;

2) копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, - у відповідних контролюючих органах.

{Порядок доповнено пунктом 16-1згідно зПостановою КМ№ 306 від 06.08.2014}

17. Дані, що містяться в зазначених у пункті 16 цього Порядку документах, вносяться інвалідом, іншою особою або їх законним представником, законним представником дитини-інваліда, керівником первинної організації УТОС, УТОГ до заяви про взяття на облік, після чого працівник органу соціального захисту населення звіряє їх з пред'явленими документами, з яких робить копії.

Інваліди, інші особи або їх законні представники, законні представники дітей-інвалідів, керівники первинної організації УТОС, УТОГ відповідальні за достовірність даних, що містяться у пред'явлених документах.

Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі у взятті на облік.

Працівники органу соціального захисту населення відповідальні за нерозголошення даних щодо забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації.

Взяття на облік інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб, які перебувають на повному державному утриманні, під вартою або у місцях позбавлення волі, закладах соціального захисту для бездомних осіб і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, здійснюється на підставі документів, зазначених упункті 16цього Порядку, за зверненням керівника відповідного закладу (установи) до органів соціального захисту населення.

18.Заява про взяття на облікреєструється працівником органу соціального захисту населення ужурналі, що ведеться за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - журнал реєстрації).

19. Орган соціального захисту населення на підставі документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку:

формує особову справу інваліда, дитини-інваліда, іншої особи щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - особова справа);

заповнюєкартку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітаціїза формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - картка);

вносить особисті дані інваліда, дитини-інваліда, іншої особи до банку даних;

видає інваліду, дитині-інваліду, іншій особі роздрукованенаправлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітаціїу разі, коли:

- інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник вперше звернувся щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник письмово звернувся щодо зміни підприємства, на якому йому було видано попередній технічний та інший засоби реабілітації;

формує електронне направлення у банку даних (у разі повторного забезпечення інваліда, дитини-інваліда, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації) з урахуванням строків їх експлуатації та медичних висновків (далі - електронне направлення) за два місяці до закінчення зазначеного строку;

{Абзац восьмий пункту 19 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

інформує інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб та їх законних представників про підприємства, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Підприємство у місячний строк з дня формування електронного направлення оформляє замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

20. Особова справа формується з копій документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, заяви про взяття на облік, корінця направлення (якщо особа звертається вперше чи у разі зміни підприємства), роздрукованого електронного направлення, скріпленого печаткою органу соціального захисту населення, та картки.

21. Направлення, видані органами праці та соціального захисту населення інвалідам, дітям-інвалідам, іншим особам з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок, жінкам після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, діють довічно незалежно від строку, визначеного індивідуальною програмою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК.

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

Електронні направлення на повторне забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкороченням кінцівок, жінкам після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз формуються органами соціального захисту населення наступного дня після закінчення строку експлуатації попереднього технічного та іншого засобу реабілітації.

{Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

Направлення для осіб з іншою патологією діє протягом строку, визначеного індивідуальною програмою або висновком МСЕК, ЛКК, рішенням ВЛК.

{Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

22. Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про взяття на облік разом з документами, зазначеними упункті 16цього Порядку, про що робиться запис у журналі реєстрації.

Якщо заява про взяття на облік разом із зазначеними документами надіслана поштою, днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення.

У разі коли до заяви про взяття на облік додаються не всі зазначені у пункті 16 цього Порядку документи, орган  соціального захисту населення повідомляє у триденний строк інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі або їх законному представнику про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.

23. У разі повторного медичного обстеження інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб МСЕК, ЛКК, ВЛК надсилають у триденний строк органам соціального захисту населення індивідуальну програму та/або висновок, рішення, що містять показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

Органи соціального захисту населення вносять у триденний строк після надходження індивідуальної програми та/або висновку МСЕК, ЛКК, рішення ВЛК до банку даних інформацію про показання для забезпечення інваліда, дитини-інваліда, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації.

{Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник за бажанням особисто подає індивідуальну програму та/або висновок МСЕК, ЛКК, рішення ВЛК органу соціального захисту населення.

{Абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

24. У разі зміни зареєстрованого місця проживання інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник звертаються із заявою про взяття на облік до органу соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання, який протягом п'яти робочих днів з дня її надходження надсилає відповідний запит до органу соціального захисту населення за попереднім зареєстрованим місцем проживання. Орган соціального захисту населення передає не пізніше місячного строку після надходження запиту особову справу інваліда, дитини-інваліда, іншої особи органу соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання. При цьому в журналах реєстрації, що зберігаються в органах праці та соціального захисту населення за попереднім і новим зареєстрованим місцем проживання, робляться позначки відповідно “вибув” і “прибув” із зазначенням дати.

25. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа знімаються з обліку в разі:

відміни відповідних медичних показань для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

зняття інвалідності та втрати права на пільги;

виїзду на постійне місце проживання за кордон;

смерті.

Особова справа зберігається органом соціального захисту населення протягом п'яти років з дня зняття з обліку інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, після чого підлягає знищенню.

Орган соціального захисту населення надсилає інформацію про зняття з обліку інваліда, дитини-інваліда, іншої особи підприємству, на якому особа отримувала останній технічний та інший засіб реабілітації, та вносить зазначену інформацію до банку даних у триденний строк з дня зняття з обліку.

{Абзац сьомий пункту 25 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

26. У разі смерті інваліда, дитини-інваліда, іншої особи виданий безоплатно технічний або інший засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається органу соціального захисту населення або сервісному центру із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів (далі - сервісний центр) членами сім'ї померлого інваліда чи іншої особи.Переліктехнічних та інших засобів реабілітації, що підлягають поверненню, та порядок їх повернення затверджує Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

Органи соціального захисту населення та сервісні центри організовують повернення технічних та інших засобів реабілітації, якими були забезпечені одинокі інваліди та інші особи, що померли.

{Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

У разі відмови членів сім'ї померлих інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб повернути технічні та інші засоби реабілітації проводиться їх вилучення за рішенням суду.

У разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник безоплатно отримали технічні та інші засоби реабілітації через органи соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги, їм не видається відповідний засіб за рахунок коштів державного бюджету, про що інформується інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник. При цьому інвалід, дитина-інвалід, інша особа вважаються забезпеченими відповідним засобом реабілітації на строк його експлуатації, про що робиться відповідна відмітка у банку даних та особовій справі.

27. Технічні та інші засоби реабілітації, які повернуті інвалідами, дітьми-інвалідами, іншими особами, їх законними представниками, передаються для забезпечення інших з числа перелічених осіб, комплектування сервісних центрів, пунктів прокату зазначених засобів, територіальних центрів соціального обслуговування населення, будинків-інтернатів, інших установ, які перебувають у сфері управління Мінсоцполітики, а також до майстерень з їх ремонту.

Типові положення про сервісні центри,пункти прокатутехнічних та інших засобів реабілітації затверджує зазначене Міністерство.

Технічні та інші засоби реабілітації, які повернуті інвалідами, іншими особами, їх законними представниками та законними представниками дітей-інвалідів і не можуть використовуватися в подальшому, підлягають списанню впорядку, що встановлюється Мінсоцполітики.

Технічні та інші засоби реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, поверненню не підлягають.

28. Порядокзвітностіпро забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації визначається Мінсоцполітики.

{Пункт 28 в редакціїПостанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

Забезпечення протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям та допоміжними засобами для особистого догляду та захисту

29. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник звертається до підприємства іззаявою про забезпечення протезно-ортопедичним виробом, ортопедичним взуттям,допоміжними засобами для особистого догляду та захисту(далі - індивідуальні засоби реабілітації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики,направленням(у разі коли особа звертається вперше чи змінила підприємство, на якому отримала попередній індивідуальний засіб реабілітації) та паспортом або іншим документом, що засвідчує особу.

Інваліди, інші особи, які працюють, служать, навчаються, подають відповідну підтверджуючу довідку.

{Абзац другий пункту 29 в редакціїПостанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

30. Підприємство незалежно від місця проживання інваліда, дитини-інваліда, іншої особи оформляєзамовлення на виготовлення індивідуального засобу реабілітації.

{Абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

Замовлення затверджується керівником підприємства або уповноваженою ним особою.

{Абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

Підприємство за зверненням інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника на підставі електронного направлення оформляє замовлення на виготовлення індивідуальних засобів реабілітації на два місяці раніше закінчення строку їх експлуатації.

{Абзац третій пункту 30 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

Передача замовлення для виробництва відповідного засобу здійснюється після обов'язкового уточнення антропометричних даних інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, яке проводиться не пізніше ніж за 30 днів до такої передачі.

Підприємство оформляє замовлення ікартку протезуванняза формою, затвердженою Мінсоцполітики, в яких зазначаються:

шифр протезно-ортопедичного виробу;

антропометричні дані;

результати примірки;

дата видачі виробу та його вартість.

Оформлене замовлення ікартка протезування, підписані лікарем та інспектором з обліку замовлень або іншою особою, уповноваженою керівником підприємства, зберігаються протягом п'яти років з дня зняття з обліку інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, після чого підлягають знищенню.

Оформлення замовлення за місцем фактичного проживання інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб здійснюється у разі потреби спеціалістами медико-технічної бригади підприємства за графіком, погодженим Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської і Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій.

31. Шифр індивідуального засобу реабілітації та функціональні можливості інваліда, дитини-інваліда, іншої особи визначає лікар підприємства або клініки УкрНДІпротезування в замовленні і картці протезування на підставі переліку діагнозів відповідно до кваліфікаційних шифрів технічних та інших засобів реабілітації. Виправлення в замовленні та картці протезування, що стосуються діагнозу, конструкції індивідуального засобу реабілітації та антропометричних даних може зробити лікар підприємства або клініки УкрНДІпротезування, після чого вони затверджуються керівником підприємства або уповноваженою ним особою.

Порядок визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

32. Первинне і складне протезування та ортезування інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб здійснюється відповідно доПоложенняпро первинне і складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженого Мінсоцполітики.

Первинне і складне протезування та ортезування інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб здійснюється у стаціонарному (реабілітаційному) відділенні підприємства або в клініці УкрНДІпротезування на підставі індивідуального плану реабілітації, визначеного лікарем підприємства або такої клініки.

{Абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

Типове положенняпро стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного і складного протезування та ортезування затверджується Мінсоцполітики.

Рішення про проведення складного протезування або ортезування приймається комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування.

{Абзац п'ятий пункту 32 виключено на підставіПостанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

33. Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації становить:

протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на верхні та нижні кінцівки, ортезів на хребет (з різних видів матеріалів, крім текстильних), корсетів та ортопедичного взуття - до 20 робочих днів;

протезно-ортопедичних виробів (обтураторів, ортезів із текстильних матеріалів) та ортопедичного взуття умовного позначення 1, 11 за функціональним призначенням - до 10 робочих днів.

Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації обчислюється з дня початку їх виготовлення і включає час безпосереднього виготовлення без урахування часу, необхідного для примірки та протягом якого замовник не з'являвся на примірку.

34. Готовий індивідуальний засіб реабілітації видається після примірки інваліду, дитині-інваліду, іншій особі або їх законному представнику, які ставлять підпис в оформленому замовленні і картці протезування.

До кожного індивідуального засобу реабілітації підприємство видає інструкцію з експлуатації і талон на гарантійний ремонт.

У разі надходження письмового звернення від інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника підприємству дозволяється надсилати готовий індивідуальний засіб реабілітації поштою.

Підприємство вносить до банку даних інформацію про забезпечення інваліда, дитини-інваліда, іншої особи індивідуальними засобами реабілітації.

35. Діти-інваліди та діти віком до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру виростання, що підтверджується довідкою ЛКК про зміну антропометричних даних (за винятком ортопедичного взуття).

Діти-інваліди, антропометричні розміри яких не змінилися, забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік на вибір - зимовим або літнім. У разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК, діти-інваліди забезпечуються ортопедичним взуттям у кількості не більше чотирьох пар на рік.

Інваліди та постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються:

{Абзац третій пункту 35 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

двома парами ортопедичного взуття на два роки;

за наявності довідки з місця роботи, служби або навчання - двома парами такого взуття на рік та одним протезом на два роки.

{Абзац п'ятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

Діти віком до 18 років забезпечуються двома парами індивідуальних ортезів на стопу на рік при плосковальгусних та плосковарусних деформаціях стоп.

{Абзац шостий пункту 35 в редакціїПостанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

Жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочної залози обов'язково з ліфами для їх кріплення та у разі потреби, що визначається індивідуальною програмою, висновком МСЕК, ЛКК разом з компресійним рукавом при лімфодемі.

{Абзац сьомий пункту 35 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ№ 374 від 11.08.2014}

{Абзац восьмий пункту 35 виключено на підставіПостанови КМ№ 374 від 11.08.2014}

 

jooble