Головна

Постанова КМУ №179 Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 березня 2015 р. № 179

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 541 від 23.08.2016}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (далі - бюджетні кошти). {Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 541 від 23.08.2016}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) - відповідальний виконавець бюджетної програми;

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - обласні органи соціального захисту населення), структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - районні органи соціального захисту населення).

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 837 від 13.10.2015}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції з числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

інваліда війни - відповідно до пунктів 1 та 11-14 частини другої статті 7 зазначеного Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 зазначеного Закону.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 527 від 23.08.2016; в редакції Постанови КМ № 541 від 23.08.2016}

4. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

закупівлю послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції;

оплату посередницьких послуг;

фінансування заходів, які проводяться за рахунок видатків, передбачених за іншими бюджетними програмами;

проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.

5. Розподіл коштів між обласними органами соціального захисту населення здійснюється Службою за погодженням з Мінсоцполітики пропорційно кількості учасників антитерористичної операції.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 13.10.2015}

Кількість учасників антитерористичної операції, які можуть отримати послуги із соціальної та професійної адаптації за бюджетні кошти, розраховується Службою в розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно фактичній кількості учасників антитерористичної операції, за даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, та обсягу бюджетних коштів на відповідній рік.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 527 від 23.08.2016; в редакції Постанови КМ № 541 від 23.08.2016}

6. Закупівля послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

7. Обласні та районні органи соціального захисту населення в межах відповідних бюджетних асигнувань укладають з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності договори про надання послуг із здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 13.10.2015}

Розрахунки вартості таких послуг проводяться відповідно до законодавства.

8. Бюджетні кошти використовуються у межах бюджетних призначень з урахуванням плану заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

План заходів на наступний рік, у якому зазначаються найменування заходу, відповідальний виконавець, дата і місце проведення, обсяг фінансування, затверджується районними та обласними органами соціального захисту населення до 3 та 10 грудня відповідно. У разі потреби до плану заходів можуть вноситися зміни.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 13.10.2015}

Плани заходів подаються районними органами соціального захисту населення для узагальнення обласним органам соціального захисту населення у тижневий строк після їх затвердження, обласними органами соціального захисту населення - Службі у двотижневий строк після їх затвердження; Службою - Мінсоцполітики в тижневий строк після їх надходження.

{Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ № 837 від 13.10.2015}

9. Складення та виконання кошторису за витратами на здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції проводиться в установленому законодавством порядку.

Оплата послуг із здійснення таких заходів проводиться обласними та районними органами соціального захисту населення на підставі актів наданих послуг відповідно до договору, зазначеного у пункті 7 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 13.10.2015}

10. Районні органи соціального захисту населення подають щокварталу до 5 числа наступного місяця обласним органам соціального захисту населення звіти про використання бюджетних коштів для узагальнення та подання Службі до 10 числа зазначеного періоду за встановленою нею формою. Узагальнений звіт про використання бюджетних коштів Служба подає Мінсоцполітики щокварталу до 15 числа наступного місяця.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 837 від 13.10.2015}

11. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку. 

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку. 

«Ветерани.UA»

jooble