ІсторіяПоява скіфів у Північному Причорномор’ї Наприкінці VIII–VII ст. до Р.Х.  у причорноморські степи переселяється племена, що витіснили кіммерійців на південь. Вони відомі під іменем «скіфів» – це був не стільки етнічний, скільки етнополітичний термін. З території Закавказзя у 70-х рр. VII ст. скіфи...
353


Частина І: Військове мистецтво давніх цивілізацій на території України: найдавніші воїни на теренах України Частина ІІ: Військове мистецтво давніх цивілізацій на території України:... 452

Частина І: Військове мистецтво давніх цивілізацій на території України: найдавніші воїни на теренах України Першим племенем на території України, відомим не тільки з археологічних... 759

Поява людей сучасного типу на території України припадає на добу пізнього палеоліту (35–10 тис. р. до Р.Х.). Саме в цю епоху було започатковано суспільну організацію, а людина почала виготовляти... 248
(Викладено мовою оригіналу) Удивительное свойство советской пропаганды — подменять понятия. О «Матче смерти» и Хатыни. Вся история московитов построена на мифах, в которых преступления,... 140

Ми битимемося на пляжах, ми битимемося на узбережжях, ми битимемося в полях і на вулицях, ми битимемося на пагорбах; ми ніколи не здамося...             Дивлюся фільм... 123