ГоловнаНовиниДержавна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО в Хмельницькій області інформує

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО в Хмельницькій області інформує

014Серед низки пільг та соціальних гарантій для учасників антитерористичної операції зокрема передбачено заходи соціальної та професійної адаптації.

Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432.

Для отримання такої послуги необхідно звернутися до міського (районного) управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання із заявою.

До заяви необхідно додати такі документи:

- копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

- копія одного із документів, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Також необхідно пред’явити оригінал посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни.

Послуги з професійного навчання надаються учаснику антитерористичної операції одноразово в порядку черговості.

Строк професійного навчання не може перевищувати 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями.

Строк підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цільового призначення становить не більше 500 годин.

015Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами учасники антитерористичної операції отримують такі документи державного зразка:

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації — за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями;

документ про підвищення кваліфікації — за результатами підвищення кваліфікації учасників антитерористичної операції з вищою освітою.

У разі підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники антитерористичної операції отримують посвідчення установленого зразка.

Учасникам антитерористичної операції, які навчалися професіям, пов’язаним з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом із свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на зазначених об’єктах.

Окрім шляху через управління соціального захисту населення, можна звернутись безпосередньо до Хмельницького центру перепідготовки та соціальної адаптації Хмельницького національного університету, який спеціалізується на наданні освітніх послуг, пов’язаних з професійним навчанням (перепідготовкою, підвищенням кваліфікації) військовослужбовців, звільнених у запас або відставку (в т.ч. демобілізованих учасників АТО), а також включених у план звільнення зі Збройних Сил України на базі вищої та середньої спеціальної освіти.

В 2007-2017 рр. Хмельницький центр за програмою НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців організував перепідготовку та допомогу в працевлаштуванні 810 особам на 350-годинних курсах та 30 особам на 100-годинних курсах.

Правила набору

Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації організовує безкоштовні 2-х місячні курси професійного навчання (перепідготовки, підвищення кваліфікації) військовослужбовців, звільнених зі складу або включених у план звільнення зі Збройних Сил України. Особи, які бажають навчатися на курсах (далі – кандидати на навчання), повинні мати середню або вищу освіту.

016Критерії відбору кандидатів

Слухачами курсів на безкоштовній основі можуть бути:

військовослужбовці за контрактом Міністерства оборони України,

кадрові військовослужбовці Міністерства оборони України, кадрові військовослужбовці Міністерства оборони України, які призвані з запасу по мобілізації;

військовослужбовці інших силових структур України.

Вищеперераховані категорії військовослужбовців мають право на безкоштовне професійне навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації), якщо вони сплановані на звільнення в поточному році або якщо їх звільнення відбулося не раніше 3-х років (на день подачі документів) за нижчезазначеними причинами.

Військовослужбовцям які звільняються з військової служби в поточному році та мають вислугу більше десяти років , дозволяється проходити професійну перепідготовку за рахунок службового часу.

Причини звільнення військовослужбовців зі Збройних Сил України:

за вислугою років, за віком, за власним бажанням, за сімейними обставинами, після закінчення контракту, за станом здоров’я, за організаційно-штатними заходами.

Квота для звільнених військовослужбовців СБУ, Державної Прикордонної Служби України, внутрішніх військ або нацгвардії може бути надана під час фази імплементації проекту. Вказана категорія має складати не більше 50% від загальної чисельності слухачів.

Перевага при зарахуванні на курси надається військовослужбовцям, які закінчили або закінчують військову службу без права на пенсійне забезпечення.

Право на участь у програмі надається військовослужбовцям тільки один раз. Військовослужбовці, відраховані з курсів із різних обставин, повторно до конкурсу на зарахування не допускаються.

Перший тиждень навчання на курсах є випробувальний, протягом якого слухач має право відмовитися від навчання з різних обставин, при цьому за ним зберігається право на участь у програмі в майбутньому.

Додатковими критеріями відбору є висока мотивація військовослужбовця у проходженні професійної перепідготовки та успішне проходження вступної співбесіди.

Документи, необхідні для зарахування кандидата на курси професійного навчання військовослужбовців:

- заява на ім’я директора центру(довільно від руки);

- фото 3х4;

- копія документів про освіту ;

- для військовослужбовців, спланованих на звільнення у запас, – довідка-направлення з військової частини;

-  ксерокопія 1-6 сторінок військового квитка військовослужбовця запасу, або посвідчення офіцера, прапорщика, військовий квиток військовослужбовця за контрактом.

Основними документи, які регламентують правові основи соціальної адаптації військовослужбовців, є наступні законодавчі акти:

Закон України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України та членів їхніх сімей» від 15.06.2004 р. №1763-ІV;

Наказ Міністра оборони України «Про затвердження Порядку та умов направлення на підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, що підлягають звільненню у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я» від  26.07.2013р. №524.

Напрями і спеціальності професійної підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) військовослужбовців

Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації пропонує в 2018-2020 роках курси професійного навчання (перепідготовки, підвищення кваліфікації) військовослужбовців за наступними напрямами і спеціальностями: 

економічний напрям:

спеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності» (група «Менеджмент підприємницької діяльності»);

спеціальність «Облік і аудит», (група «Облік і аудит»);

комп’ютерний напрям:

-галузь знань "Мистецтво" спеціальність «Дизайн», спеціалізація "Графічний дизайн та реклама" (група «Графічний дизайн і реклама»).

-галузь знань "Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок" спеціальність «Апаратура радіозв'язку, радіомовлення та телебачення» (група «Апаратура радіозв'язку, радіомовлення та телебачення»);

- галузь знань:  «Інформаційні технології», спеціальність «Комп’ютерна інженерія», спеціалізація «Системне програмування»( група «Комп’ютерна інженерія»)

Курси професійного навчання спрямовані на перепідготовку за цивільними спеціальностями, соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, а також включених у план звільнення зі Збройних Сил України, з метою їх подальшого працевлаштування в цивільному секторі економіки.

Терміни: професійне навчання здійснюється на 2-х місячних курсах, що проводяться за 350-годинною програмою.

Режим занять: 5 днів на тиждень, 6 годин у день.

Категорія слухачів: фахівці з вищою та середньою спеціальною освітою.

Навчальні плани. Основою для складання навчальних планів підвищення кваліфікації військовослужбовців стали навчальні плани освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та спеціаліста за відповідним напрямами професійного навчання. У навчальний план включено нормативні дисципліни з циклів: професійно-орієнтованої підготовки, природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки, а також вибіркові дисципліни з циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу та самостійного вибору студента (слухача). Кожну навчальну програму підвищення кваліфікації розроблено з урахуванням рекомендованого співвідношення між практичними та теоретичними заняттями як 2/3 до 1/3 загального навчального навантаження.

Навчально-методичні матеріали. Кожний слухач забезпечується: підручниками та навчальними посібниками; виробничими ситуаціями і практикумами; тестами для перевірки та закріплення знань; інформаційно-методичними матеріалами з питань діяльності підприємств; диском DVD з навчальними матеріалами.

Документи, які отримуються після закінчення курсів.

Випускники, які мають відповідну освіту та на 100% виконали навчальне навантаження, отримують свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації Хмельницького національного університету та сертифікат Хмельницького центру перепідготовки та соціальної адаптації.

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 4 корпус, цокольний поверх; тел. (0382) 72-98-15, 0673817242.

Загалом інформаційно-консультативні послуги щодо соціальних гарантій та пільг учасників АТО можна отримати за контактами:

Центральний міжрегіональний сектор Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (представники у Хмельницькій області) м. Хмельницький , вул. Соборна, 75, каб №5 (3-й поверх), 0382-650677,

Катеренчук Олександр Григорович 0679772089,  

Климюк Микола Степанович 0675400308.

Микола Климюк, головний спеціаліст Центрального міжрегіонального сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції разом з «Ветерани.UA»